Fairness-

analyse

Fairness gaat over hoe fair, hoe rechtvaardig een HR- en loonbeleid in mekaar zit. Fairness is de basis. Zit de basis niet goed, dan zal alles wat daarbovenop wordt gebouwd niet of onvoldoende renderen. Een van de hottest topics binnen fairnessanalyse, is de gender pay gap analyse (de analyse omtrent de loonkloof man-vrouw. Om dit doeltreffend te kunnen meten en op te volgen, hebben we een unieke metric voor ontwikkeld.

SCROLL FOR MORE