Optimalisatie netto-inkomen

Optimalisatie van het netto-inkomen van een zelfstandige

Een freelancer die net een managementvennootschap heeft opgericht, staat voor de uitdaging om zijn loonpakket te optimaliseren. Dankzij Fiscalo kon hij duizenden euro's besparen en kreeg hij inzicht in zijn netto-inkomen.

Jeroen Burgelman, PhD
October 11, 2023

Table of contents

De case

Een freelancer heeft net een managementvennootschap opgericht. Nu staat hij voor de uitdaging om zijn bezoldigingspakket te optimaliseren.

Hij wil niet alleen een welbepaald nettomaandsalaris ontvangen, maar hij wil ook dat de kosten voor zijn bedrijf zo laag mogelijk zijn. Bovendien wil hij geld vrijmaken in zijn bedrijf voor een investering in vastgoed. Tot slot moet hij beslissen hoe hij het best zijn bedrijfswagen kan financieren en welk type wagen het meest voordelig is.

De uitdagingen

De uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen:

 • de (bruto) management fee per maand;
 • de financiële ruimte om een lening voor verbouwingswerken te verstrekken en onderwelke vorm deze lening het meest voordelig kan verstrekt worden;
 • de impact op korte en lange termijn van de keuze van de bedrijfswagen op depersonenbelasting en vennootschapsbelasting.

Om tot een optimaal bezoldigingspakket te komen, moet je eerst en vooral de impact vanuit de personen- én vennootschapsbelasting meenemen. In de praktijk wordt enkel gefocust op de personenbelasting, terwijl in het geval van managementvennootschappen net het totaalbeeld relevant is.

Bovendien is het onmogelijk om tot een optimaal bezoldigingspakket te komen door het bedrag van de management fee en het type bedrijfswagen in een reeks lineaire berekeningen aan te passen. Het aantal scenario’s is veel te groot voor de menselijke rekenkracht. Een Excel spreadsheet kan hier ook geen oplossing bieden, omdat er te veel roterende onderdelen zijn die mekaar onderling impacteren.

Fiscalo - tax optimization engine van hukaroi

Om dergelijke optimalisaties tot een goed einde te kunnen brengen, heb je flink wat rekenkracht nodig. Daarom hebben wij Fiscalo ontwikkeld.

Fiscalo is een tax optimization engine die honderdduizenden en zelfs miljoenen scenario’s op een slimme manier kan berekenen en uit een reeks mogelijkheden de optima te selecteren. Fiscalo is een softwarematige vertaling van de Belgische fiscaliteit naar wiskunde.

De manier waarop Fiscalo werkt, heeft twee grote voordelen:

 • Je hebt eigenlijk geen enkele (para)fiscale voorkennis nodig om een optimalisatie te berekenen. Je moet kunnen antwoorden op vragen zoals welk bedrag je maandelijks aan liquide middelen nodig hebt, of je vastgoedinvesteringen overweegt, wat je verwachte omzet is, etc.
 • Fiscalo peilt naar de beleidskeuzes van de zelfstandige (vb. wil de zelfstandige inzetten op inkomen op de korte of op de lange termijn of op een evenwichtige spreiding) om optimalisaties te berekenen. Hoe het netto-inkomen dan concreet vorm krijgt, is net wat Fiscalo berekent en als suggestie naar voor schuift. Voor de accountant is het een exponentiële versnelling van het rekenwerk dat vandaag de dag op een lineaire manier gebeurt waarvoor net die fiscale expertise noodzakelijk is.

Resultaat

De freelancer kon op jaarbasis ruim 6.000 EUR extra opbouwen aan reserves binnen de vennootschap, terwijl hij netto exact dezelfde bezoldiging ontving.

De financieringsanalyse gaf de freelancer het inzicht dat er tussen de uitkering van een dividend en een lening met vaste looptijd op 5 jaar een verschil in financieringskost van 14.000 EUR is.

Via de scenario-analyse van de total cost of ownership (TCO) voor verschillende kandidaat-bedrijfswagens werd de best passende wagen voor de freelancer geïdentificeerd. Daarmee realiseerde de freelancer een potentiële besparing van 5.000 EUR over de leasetermijn van 48 maanden.

De zelfstandige in kwestie kreeg, net als zijn accountant overigens, toegang tot het online platform, inclusief rapportering waar de accountant samen met de zelfstandige alles kon finaliseren en omzetten in concrete actie.

Hoe kwamen we tot dat resultaat?

Wel, we gingen met deze vraagstelling en bijhorende uitdagingen aan de slag en kwam met de volgende oplossingen.

Optimalisatie van de bezoldiging

We pasten de bedrijfsleidersbezoldiging op meerdere punten aan:

 • Het huurexcedent werd sterk verminderd om herkwalificatie al beroepsinkomsten te vermijden. Zo blijven er meer middelen in de vennootschap.
 • De bruto management fee werd naar beneden bijgesteld (onder de grens van 45.000 EUR bruto per jaar). Aangezien het om een net opgerichte vennootschap gaat, dient aan deze voorwaarde namelijk niet voldaan te zijn om te genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.
 • Herafstemmen van de sociale bijdragen, de premie voor VAPZ en de bedrijfsvoorheffing op het nieuwe bezoldigingspakket. Ook de maximale premie voor IPT werd herberekend - dat alles in lijn met de (gewijzigde) 80%-regel.
 • De impact van de gewijzigde werd gevisualiseerd in een overzichtelijk dashboard met scenario-analyses. Want het is één ding om de premie voor VAPZ en IPT te berekenen, het is een uitdaging van een ander niveau om de urgentie en het belang ervan duidelijk te maken aan de zelfstandige.

Investering in vastgoed

Om zo efficiënt mogelijk te investeren in vastgoed, hebben we de verschillende financieringsopties berekend, waaronder:

 • een gewoon interimdividend;
 • een lening met vaste looptijd verstrekt door de managementvennootschap; en
 • een bulletkrediet waarbij het kapitaal over 5 jaar zou afgelost worden met het uitgekeerde VVPR-bis-dividend.

Bedrijfswagen

We simuleerden de impact van leasing van verschillende soorten bedrijfwagens (verbrandingsmotor, hybride, elektrisch) op het niveau van zowel de personenbelasting van de bedrijfsleider als de vennootschapsbelasting. Hierbij werd de in 2023 wijzigende bedrijfswagenfiscaliteit al meegenomen. Bij deze oefening werd rekening gehouden met de total cost of ownership (TCO), aangezien elke andere maatstaf onvolledige of vertekende informatie verschaft.

Meer weten?

Laat jouw contact gegevens achter en wij nemen zo snel als mogelijk contact op.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.